scheidingsmediator Goed geregeld met een Scheidingsmediator.

Met mij als scheidingsmediator gaat u aan tafel om alle te regelen kwesties rondom uw scheiding te bespreken. Vaak worden er eerst voorlopige afspraken gemaakt. Deze afspraken kunnen gaan over de woonsituatie zodat verdere onrust tussen u en uw partner wordt voorkomen. Het doel van de mediation is dat er een totaal regeling tot stand komt waarin u zich beiden kunt vinden. En een regeling die op aanvaardbare wijze aan uw beider belangen tegemoet komt.

Waarom kiezen voor een mediator bij scheiding?

  • Een mediator is onpartijdig
  • Doorgaans een sneller traject bij scheiding
  • Goedkoper alternatief dan met advocaat
  • Evenwichtigere afspraken voor beide partijen
  • Meer ruimte voor hoor en wederhoor

Wilt u samen de gevolgen van een echtscheiding oplossen? Dan is een traject via een scheidingsmediator voor u geschikt. Het is niet vereist dat u beiden een scheidingswens heeft, maar wel dat u beiden een vechtscheiding wilt voorkomen.

Vrijblijvend kennis maken?

Het is van belang dat u beiden vertrouwen heeft in de scheidingsmediator. U kunt daarvoor een kennismakingsgesprek aanvragen.

Twee belangrijke aspecten van mediation: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Wat wordt van u verwacht? Het belangrijkste is dat u bereid bent om werkelijk naar elkaar te luisteren en respect toont voor elkaar. Daarnaast is uw inzet om voortgang te houden in de mediation van belang, onder andere het meedenken over mogelijke oplossingen en het aanleveren van alle benodigde stukken.

Wat mag u van mij als mediator verwachten? Ik begeleid u en uw partner bij de onderhandelingen over de te maken afspraken en bewaak daarbij de voortgang. Ik probeer uw communicatie te verbeteren, ik zorg voor structuur en voorzie u van informatie die nodig is om goede afspraken te kunnen maken.

Nadat alle afspraken zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant en de stukken door u zijn ondertekend zal ik voor u het gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen.

 

Vrijblijvend kennis maken?