scheidingsadvocaatScheidingsadvocaat Rotterdam

Overleg via een scheidingsadvocaat

Over de gevolgen van de echtscheiding moeten de nodige beslissingen worden genomen. Een Scheidingsadvocaat staat jou bij in deze echtscheidingsprocedure.

Bij een echtscheiding spelen echter vaak veel emoties waardoor onderling overleg moeilijk wordt. Het is daarom aan te raden om hulp te zoeken wanneer je met elkaar in overleg wilt gaan. Een scheidingsmediator. kan die hulp bieden.

In een overlegsituatie kiezen partijen er steeds vaker voor om een eigen scheidingsadvocaat als adviseur te hebben. Tijdens een mediation kan de advocaat u voorzien van advies over de te nemen beslissingen.

Wanneer niet voor mediation is gekozen zal uw advocaat u adviseren en tevens proberen om een overleg gesprek te plannen met de partijen en hun advocaten. Zo nodig kunnen er ook andere deskundigen aan dit gesprek deelnemen.

Wanneer is een scheidingsadvocaat nodig?

  • Als het niet mogelijk is om via mediation tot een oplossing te komen

De rechter

Als overleg geen optie is of het overleg geen overeenstemming heeft gebracht, dan kunnen partijen de rechter vragen om over de geschillen te beslissen.

In een procedure bij de rechter kunnen beide partijen de rechter vertellen hoe zij de oplossing van hun geschil zien, hun standpunten worden aan de rechter voorgelegd. Nadat partijen dit zowel schriftelijk als mondeling hebben gedaan, zal de rechtbank een beslissing nemen.

In een familierechtprocedure moeten beide partijen een eigen advocaat hebben die hen vertegenwoordigt. Voor meer informatie over gerechtelijke procedures zie ook de site van de rechtspraak.

Inhoud van het verzoekschrit

In ieder geval wordt aan de rechtbank verzocht om de echtscheiding uit te spreken. Wanneer er kinderen zijn, dan wordt de rechter vaak verzocht om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te bepalen alsmede een zorgregeling en kinderalimentatie vast te stellen. De rechter kan worden verzocht om partneralimentatie vast te stellen en tevens om een beslissing te nemen over de afwikkeling van de gemeenschap van goederen of de huwelijksvoorwaarden. De verzoeken moeten goed zijn onderbouwd.

Wat is een Referteverklaring?

Wanneer u het geheel eens bent met hetgeen uw partner in het verzoekschrift heeft verzocht, dan kunt u zich tot een advocaat wenden voor een referteverklaring. Na uitleg over de inhoud van het verzoekschrift zal de advocaat dan de referteverklaring voor u opstellen en deze na uw ondertekening bij de rechtbank indienen. Daarna zal de rechter op de stukken uitspraak doen.

Verweerschrift en tegen verzoeken

Wanneer u zich niet in de inhoud van het verzoekschrift kunt vinden dan moet u zich tot een eigen advocaat wenden. De advocaat kan dan een verweerschrift voor u indienen, eventueel met eigen verzoeken. Op de eigen verzoeken mag de andere partij nog verweer voeren.

Wanneer er nog een optie is voor overleg dan zal de advocaat samen met u beslissen om de rechtbank uitstel voor het indienen van een verweerschrift te vragen en dan in contact te treden met de advocaat van uw partner en te trachten een viergesprek te arrangeren voor overleg over de diverse geschillen.

Tot aan de mondelinge behandeling kan aan de rechtbank worden bericht dat overeenstemming is bereikt over een of meerdere punten. De rechter neemt deze afspraken dan in de uitspraak op. De onderwerpen die nog in geschil zijn worden dan aan de rechter voorgelegd. Wanneer alsnog op alle geschilpunten overeenstemming is bereikt, dan wordt de rechter verzocht om alle afspraken in de uitspraak op te nemen. De zitting hoeft dan niet door te gaan.