Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding zijn er afspraken nodig over de kinderen. Op welk adres worden de kinderen ingeschreven? Hoeveel dagen per week of twee weken zijn de kinderen bij ieder van de ouders? Hoe worden de vakanties verdeeld? Welke bijdrage betaalt ieder van de ouders voor de kosten van de kinderen? Welke financiële afspraken worden gemaakt voor studerende kinderen? Wie van de ouders neemt welke beslissingen over de kinderen, wie koopt bijvoorbeeld de kleding voor de kinderen? Wie gaat met de kinderen naar de arts of tandarts en wat wordt afgesproken over de begeleiding bij het huiswerk maken? Op welke wijze en hoe vaak informeren de ouders elkaar?

De afspraken worden, voor zover ze betrekking hebben op minderjarige kinderen, vastgelegd in een ‘ouderschapsplan’. Het is van belang de kinderen bij het maken van deze afspraken te betrekken tenzij ze daarvoor te jong zijn.

Het ouderschapsplan moet bij de rechtbank worden ingediend, samen met het verzoekschrift tot echtscheiding. Wanneer er geen ouderschapsplan is of het ouderschapsplan niet aan de eisen voldoet die de wet stelt, wordt de behandeling van het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk verklaard of aangehouden.
Ook van ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, wordt bij het uit elkaar gaan verwacht dat zij een ouderschapsplan opstellen.