In het kennismakingsgesprek worden de kosten met u besproken,  het navolgende is van belang.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan is het mogelijk dat de kosten voor mediation door de verzekeraar worden vergoed (vaak tot een bepaald bedrag). Tevens worden de advocaatkosten in een procedure soms vergoed, bijvoorbeeld bij zorgverdelingszaken. U kunt hiervoor de polis raadplegen of de polis meenemen naar het kennismakingsgesprek zodat we het samen kunnen beoordelen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien zowel uw fiscaal inkomen als uw vermogen in het peiljaar (2 jaar voor het jaar van de aanvraag) onder een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van uw advocaat of mediator en u betaalt zelf een eenmalige vaste eigen bijdrage. Zie voor de regels over de gefinancierde rechtsbijstand www.rvr.org.

Honorarium

Wanneer de rechtsbijstandverzekering de kosten niet dekt en u tevens niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt dan zal ik u mijn honorarium in rekening brengen. Door een efficiënte praktijkvoering en een beperkte overhead is een goede prijs-kwaliteitverhouding mogelijk. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt met u een afspraak over het te hanteren honorarium gemaakt.