echtscheidingsadvocaat
echtscheidingsadvocaat

Echtscheidingsadvocaat Rotterdam

Mr. A. Konijnenburg-de Heer

010 - 218 1658

 Stuur mij een email

Mediator Familierecht

Na ruim 23 jaar als familierecht advocaat en mediator te hebben gewerkt richt ik mij sinds januari jl.
uitsluitend nog op advisering en mediation in familiezaken.

Naast mijn werk als familie mediator sta ik als juridisch adviseur partijen bij die in een mediation bij
een andere mediator zijn of in een overlegscheiding. Ik zie dat dit veel meer oplevert voor partijen
dan de vaak langdurige procedures met alle stress en een onzeker resultaat.

Scheiden via mediation of een overlegscheiding is mijns inziens de enige goede wijze van scheiden,
temeer wanneer er kinderen zijn.

Ik ben van mening dat ouders in een scheidingssituatie er alles aan moeten doen om de scheiding
voor hun kinderen op de beste manier vorm te geven in die zin dat de kinderen zo min mogelijk
hinder van de scheiding van hun ouders ondervinden zowel nu als in de toekomst. Tegelijkertijd
brengt dat de ouders zelf ook veel, zij kunnen dan immers hun relatie als ouders van hun kinderen op
een weliswaar veranderde maar niettemin op een zo goed mogelijke wijze voortzetten.

Gratis kennismakingsgesprek     Jarenlange ervaring  MfN register mediator